Produkter og tjenester

Regnskapsføring/byråtjeneseter

Jeg tar ikke på meg nye selvstendige regnskapsoppdrag. De som ønsker tilbud på regnskapsførsel og tilhørende tjenester, kan kontakte Optimal Regnskap AS for tilbud derfra.

Programmerings-/Utviklingsarbeid

  • Visual Basic for Applications - (primært Excel/Word)
    (Herunder: Opprettelse av spesialtilpassede regnearkrapporter (gjerne med grafikk/grafer/osv.), annen tallrapportering eller presentasjon i excel, Skjema-automasjon i word/excel, etc.)
  • Visual Basic
  • Java
  • HTML / XHTML / PHP / XML.


Andre IKT oppdrag

  • ....ring og spør...!

Listen over er ikke på noen måte uttømmende. Dersom det er andre tilpassninger du ønsker å få utført/vurdert er det bare å ringe og spørre om forslag til løsning eller tilbud på utførelse. Det er også mulig å benytte mail eller kontaktskjema fra disse sidene. Jeg har nok desverre begrenset med tid til å kunne gjøre større utviklingsjobber - men ta gjerne kontakt så kan jeg gjøre en vurdering på dette.